Toimikunnat ja toimihenkilöt

Kuvataidepsykoterapiakoulutuksen toimikunta

Kirsi Huttula, pj, puheenjohtaja(at)suomenkuvataidepsykoterapia.fi
Mervi Leijala-Marttila
Marja-Leena Roine

Tehtävät

 • Suunnittelee toisen Psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapeutti- ja kuvataidepsykoterapeuttikoulutusohjelman ja organisoi sen yhteistyöyliopiston kanssa
 • Suunnittelee VET- psykoterapeuteille suunnatun kuvataidepsykoterapeutti- ja kuvataidepsykoterapian kouluttajakoulutuksen.

Nimiketoimikunta

Kirsi Huttula
Mervi Leijala-Marttila, pj, mervi.leijala(at)pp.inet.fi

Tehtävät

 • Tutkii kuvataideterapeutti- ja kuvataidepsykoterapeuttinimike-hakemukset
 • Myöntää Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n hyväksymät nimikkeet

Tiedotus

Tiedottaja ja tietosuojavastaava Päivi Pennanen-Mäkinen, tiedottaja(at)suomenkuvataidepsykoterapia.fi

Tehtävät

Tiedottaa jäsenistöä sähköpostitse yhdistyksen omasta ja EFPP Suomen jäsenjärjestöjen sekä johtokunnan erillisellä päätöksellä muiden lähialojen yhteisöjen toiminnasta – vastaa yhdistykselle tulleisiin koulutuskyselyihin

 • Päivittää kotisivut
 • Ylläpitää yksityisiä kuvataidepsykoterapia- ja kuvataideterapiapalveluja luetteloa. Ylläpitää luetteloa yhdistyksen kuvataidepsykoterapeutti- ja kuvataideterapeutti – nimikkeen saaneista – ylläpitää yhdistyksen kirjaston kirjaluetteloa.
 • Hoitaa yhdistyksen toiminnasta tiedottamista yhdistyksen ulkopuolelle yhdessä johtokunnan ja erityisesti puheenjohtajan kanssa.
 • Toimii yhteyshenkilönä yhdistyksen tietosuoja-asioissa.

Julkaisutoimikunta

Kirsi Huttula, pj, puheenjohtaja(at)suomenkuvataidepsykoterapia.fi
Heidi Lepistö

Tehtävät

 • Suunnittelee ja toimittaa yhdistyksen jäsenjulkaisut sekä organisoi julkaisun toimittamiseen liittyvät tehtävät.

Tutkimuksen edistämistoimikunta

Kirsi Huttula
Mervi Leijala-Marttila

Tehtävät

 • Seuraa sekä kotimaista että kansainvälistä kuvataidepsykoterapia- ja kuvataideterapiatutkimusta ja välittää tietoa johtokunnalle, yhdistyksen muille toimikunnille ja jäsenistölle.
 • Toimii tieteellisen kuvataideterapiatutkimuksen ja siihen liittyvän yhteistyön edistämiseksi.

Ammattieettinen toimikunta

Kari Heikkilä
Heidi Hertell, pj
Anne Rekola, sihteeri

Tehtävät

 • Toimii johtokunnan apuna kuvataide(psyko)terapian harjoittamisessa syntyvien eettisten kysymysten käsittelyssä ja ratkaisemisessa.
 • Seuraa kuvataide(psyko)terapiaan liittyviä eettisiä sääntöjä ja ohjeita sekä tiedottaa niistä johtokuntaa ja sitä kautta jäsenistöä.

Taidenäyttelytoimikunta

Kari Heikkilä, pj

Carita Kallioinen
Anne Rekola
Ina Hunter
Eeva-Liisa Lahti-Helttula

Tehtävät

 • Taidenäyttelyitä järjestämällä kannustaa kuvataide(psyko)terapeutteja omaan luovaan, kuvalliseen itseilmaisuun ja siten vahvistaa ja syventää ammatillista identiteettiä, lisätä vuorovaikutusta ja verkostoitumista sekä tehdä yhdistystä tunnetuksi

Alueellinen toiminta

Aluevastaava
Anne Rekola

Vara-aluevastaava
Miia Summanen

Aluetoiminnan yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät jäsensivuilta. Jäsensivujen erillinen käyttäjätunnus ja salasana on lähetetty jäsenille sähköpostitse.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Yhdistyksen edustaja EFPP Suomen kansallisessa verkostossa
Kirsi Huttula

Yhdistyksen edustaja Taiten-työryhmässä (Taideterapian neuvottelukunta)
Kirsi Huttula

Yhdistyksen edustaja Pohjoismaisessa yhteistyössä
Benita Salmelin
Päivi Pennanen-Mäkinen

Taloudenhoito

Marja Leskinen, varainhoitaja
Tapio Suvanto, toiminnantarkastaja