Terapiapalvelut

Yksityisiä kuvataideterapia- ja kuvataidepsykoterapiapalveluja -luetteloon hyväksytään ne yhdistyksen jäsenet, joilla on Valviran hyväksymä psykoterapeutin ammattinimike ja kuvataideterapia- tai kuvataidepsykoterapiakoulutus (hakulomake). Luettelo päivitetään n. kolme kertaa vuodessa.

Yksityisiä kuvataideterapia- ja kuvataidepsykoterapiapalveluja

Kuvataidepsykoterapeutti-luetteloon hyväksytään psykoterapeutit (Valvira/TEO), jotka ovat suorittaneet Suomen Kuvtaidepsykoterapia ry:n (aik. Suomen Taideterapiayhdistys ry) kuvataidepsykoterapia-koulutuksen tai Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n ja Turun yliopiston Aikuisten psykoanalyyttinen yksilö ja kuvataidepsykoterapeuttikoulutuksen ja joille Suomen Kuvataidepsykoterapia ry on myöntänyt kuvataidepsykoterapeuttinimikkeen. Yhteystietonsa ilmoittaneilta voi tiedustella kuvataidepsykoterapiapalveluja (kuvataidepsykoterapia, työnohjaus)

Yksityisiä kuvataideterapia- ja kuvataidepsykoterapiapalveluja 2024

Kuvataideterapeutti-luettelo

Kuvataideterapeutti-luetteloon hyväksytään sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset, jotka ovat suorittaneet Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n (aik. Suomen Taideterapiayhdistys ry:n) kuvataideterapiakoulutuksen ja joille Suomen Kuvataidepyskoterapia ry on myöntänyt taideterapeuttinimikkeen.

SKTPT ry kuvataideterapeuttiluettelo 2024

Kuvataidepsykoterapeutti-luettelo

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry ja Turun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta järjestävät Valviran hyväksymään psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen ja Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n hyväksymään kuvataidepsykoterapeutin pätevyyteen johtavan koulutusohjelman Aikuisten psykoanalyyttinen yksilö- ja kuvataidepsykoterapeuttikoulutus (98 op) 2014-2018 Koulutukseen sisältyy seminaariopetuksen ja muun teoriaopiskelun sekä kirjallisten töiden lisäksi psykoterapeuttista potilastyötä tiiviin työnohjauksen alaisuudessa. Kouluttajat ja työnohjaajat ovat Valviran hyväksymiä vaativan erityistason psykoterapeutteja. Luettelossa olevilla opiskelijoilla on vielä mahdollisuus ottaa uusia koulutuspotilaita joko yksilöpsykoterapiaan ja/tai yksilökuvataidepsykoterapiaan. Terapiapaikoista voi tiedustella opiskelijoilta itseltään.

SKTPT ry kuvataidepsykoterapeuttiluettelo 2024