Koulutus

Kuvataideterapeutin ja kuvataidepsykoterapeutin koulutus

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry on järjestänyt Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa AIKUISTEN PSYKOANALYYTTINEN YKSILÖ- JA KUVATAIDEPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUSOHJELMAN (98 op) v. 2014-2018. Koulutus johti Valviran hyväksymään psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen ja Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n hyväksymään kuvataidepsykoterapeutin pätevyyteen.

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan psykiatrian osasto ja psykologian oppiaine järjestävät PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN JA KUVATAIDEPSYKOTEAPIAN KOULUTUSOHJELMAN 100 op,  v. 2022-2026. Hakukelpoisuus määrittyy VNA 1120/2010§2a määräysten mukaan. Hakukelpoisuus edellyttää hakuperusteena olevan tutkinnon, valmistumisen jälkeen suoritetun työkokemuksen ja koulutuspsykoterapian kriteerien täyttymistä sekä omakohtaista kiinnostusta ja kokemusta kuvallisesta ilmaisusta. (Lopullisen todistuksen saaminen edellyttää kuvataiteen opintoja määritellyistä kuvataiteen osa-alueista vähintään 270 tuntia, 10 op)Koulutusohjelma johtaa Valviran hyväksymään psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen ja Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n hyväksymään kuvataidepsykoterapeutin pätevyyteen. Tiedotamme hakumenettelystä myöhemmin.

https://www2.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/uudet-koulutusohjelmat-haussa-vuonna-2022

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry järjestää psykodynaamisen psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneille psykodynaamista KUVATAIDEPSYKOTERAPIAKOULUTUSTA 60 op (aikaisemmin taidepsykoterapeutti-koulutus) sekä yhdistyksen omana toimintana että yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa. Koulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus hakea Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n myöntämää kuvataidepsykoterapeutin nimikettä (aikaisemmin taidepsykoterapeutti-nimike). Ko. nimike on eri asia kuin Valviran myöntämät pätevyysnimikkeet.

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry järjestää omana toimintana tai yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa sosiaali- ja terveydenhoitoalan koulutuksen saaneille KUVATAIDETERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUSTA, joka antaa valmiudet käyttää kuvataideterapian menetelmiä omassa työssä jatkuvan työnohjauksen alaisuudessa. Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakea Suomen Kuvataidetepsykoterapia ry:n myöntämää kuvataideterapeutti-nimikettä (aikaisemmin taideterapeutti-nimikettä), joka on eri asia kuin Valviran myöntämät ammatti- ja pätevyysnimikkeet.

Seuraavasta koulutusohjelmasta ja hakumenettelystä tiedotamme kotisivujen Ajankohtaista-palstalla.