Johtokunta

Kirsi Huttula, puheenjohtaja
TtM, erikoistoimintaterapeutti, psykoterapeutti VET, psykoterapiakouluttaja, kuvataidepsykoterapeutti
puheenjohtaja(at)suomenkuvataidepsykoterapia.fi

Anne Rekola, varapuheenjohtaja, sihteeri, aluevastaava
Erikoistoimintaterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti, kuvataideterapeutti
sihteeri(at)suomenkuvataidepsykoterapia.fi

Carita Kallioinen, koulutussihteeri
PsM, psykologi, psykoterapeutti- ja kuvataidepsykoterapeutti
koulutus(at)suomenkuvataidepsykoterapia.fi 

Päivi Pennanen-Mäkinen, yhdistyksen tiedottaja ja tietosuojavastaava
Toimintaterapeutti
tiedottaja(at)suomenkuvataidepsykoterapia.fi

Kari Heikkilä, johtokunnan jäsen
KM, psykoterapeutti VET

Eeva-Liisa Lahti-Helttula, johtokunnan jäsen
Psyk.esh, TtM, työnohjaaja, KL, ryhmäanalyytikko VET, psykoterapeutti ja kuvataidepsykoterapeutti

Vuokko Hägg, johtokunnan varajäsen
PsM, psykologi, koulutuspsykoanalyytikko, erikoispsykologi

Johtokunnan tehtävät:

 • Perustaa tarvittavat jaostot ja nimeää niiden asioita hoitavat toimikunnat ja työryhmät.
 • Edustaa yhdistystä ja valmistelee kokouksissa esille tulevat asiat
 • Tekee tarvittaessa esityksiä, valvoo yhdistyksen toimihenkilöiden toimintaa sekä hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat
 • Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta yhdistykselle edullisimmalla tavalla
 • Hoitaa yhdistyksen yhteistyö koti- ja ulkomaisten yhdistysten ja seurojen sekä lähialojen koulutusorganisaatioiden kanssa
 • Kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta
 • Huolehtii sihteerin ja varainhoitajan vaihtuessa heidän hallussaan olleen yhdistyksen omaisuuden tarkastuksesta.
 • Hoitaa yhteydenpidon Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
  valvontavirastoon (Valvira) ja KELA:aan sekä muihin tarpeen mukaisiin
  virastoihin

Sihteerin tehtävät:

 • Pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja sen johtokunnan kokouksissa
 • Kokoaa ja valmistelee toimintakertomus- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen
 • Hoitaa arkistoa oman toimikautensa toiminnan ajalta
 • Ylläpitää yhdistyksen jäsenluetteloa.
 • Laatii jäsenkirjeen yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Hoitaa muita yhdistyksen asioita sen mukaan kuin johtokunnan kanssa sovitaan

Varainhoitajan tehtävät:

 • Hoitaa yhdistyksen taloutta ja yhteydenpidon kirjanpitäjään ja tilintarkastusyhteisöön
 • Huolehtii yhdistyksen jatkuvaan toimintaan liittyvästä laskutuksesta ja laskujen maksamisesta.
 • Ottaa vastaan, toimittaa ja laskuttaa jäsenjulkaisujen tilaukset
 • Ottaa vastaan ilmoittautumiset yhdistyksen seminaareihin ja jäsentilaisuuksiin sekä huolehtii niiden laskutuksesta
 • Hoitaa muita yhdistyksen asioita sen mukaan kuin johtokunnan kanssa sovitaan

Marja Leskinen, varainhoitaja

Tapio Suvanto, toiminnantarkastaja