Ajankohtaista

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Suomen Kuvataidepsykoterapia ry järjestävät

AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN JA KUVATAIDEPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMAN 2022-2026

 

Psykoterapeuttikoulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöstön jatkokoulutukseen verrattavaa täydennyskoulutusta ja edellyttää hakijalta mielenterveysalan tai sitä vastaavaa asiakastyön työkokemusta sekä soveltuvaa terveys- tai sosiaalialan taustakoulutusta. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti saa opiskelija sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian ja kuvataidepsykoterapian koulutusohjelman suorittaneet saavat myös Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n kuvataidepsykoterapeutti-nimikkeen.

Psykoterapeuttikoulutuksesta vastaavat Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Clinicum (psykiatria) ja Medicum (psykologia) yhdessä. Ne järjestävät koulutusta yhteistyössä Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n kanssa.

 

Hakuaika 1.-28.2.2022

Tietoja hakukelpoisuudesta, hakemisesta ym.

https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/opiskelu-ja-opetus/ammatillinen-jatkokoulutus/psykoterapeuttikoulutus

 

Tarkemmat tiedot Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian ja kuvataidepsykoterapian koulutusohjelmasta 2022-2026

Perustiedot, tavoite, kouluttajat, koulutuksen rakenne ja sisältö, koulutusmaksut

https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/opiskelu-ja-opetus/ammatillinen-jatkokoulutus/psykoterapeuttikoulutus/uudet-koulutusohjelmat-haussa-vuonna-2022/psykoanalyyttinen-aikuisten-yksilopsykoterapian-ja-kuvataidepsykoterapian-koulutusohjelma-2022-2026

*********************************************************************************************************************************************

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n kunniajäsen Rafael Wardi 5.7.1928 – 31.8.2021

 

Rafael Wardi oli yksi Suomen merkittävimpiä kuvataiteilijoita. Ihmisenä hän oli pidetty, lämmin ja positiivinen. Hän toimi psykiatristen potilaiden taideterapiakerhon ohjaajana Nikkilän sairaalassa lähes 30 vuoden ajan.  Hän teki taideterapiaa tunnetummaksi mm. antamalla aiheeseen liittyviä haastatteluja tiedotusvälineille, kun sairaalan museoon ennen kerhotoiminnan alkua tallennettuja ja kerhossa tehtyjä töitä oli esillä taidenäyttelyissä.  Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n kunniajäseneksi Rafael Wardi kutsuttiin vuonna 1984. Häntä on haastateltu yhdistyksen julkaisuihin Taideterapian Aikakauskirja 2 vuonna 1993 ja Taideterapia -jäsenjulkaisu vuonna 2013.

Muistamme Rafael Wardia lämmöllä ja kiitämme merkittävästä työstä taideterapian hyväksi

 

Rafael Wardi: Maalaus alkaa siitä mihin puhe päättyy. Taideterapian Aikakauskirja 2.

Rafael Wardi

*********************************************************************************************************************************

Pitkästä aikaa tarjolla koulutusta livenä!!!

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry järjestää seminaarin

JUNGILAINEN LÄHESTYMISTAPA KUVATAIDEPSYKOTERAPIASSA

Kouluttaja: Lea Leino, Psykologi, koulutuspsykoanalyytikko, kuvataidepsykoterapeutti

 

Aika: 29.-30.10.2021

Paikka: Lapinlahden Lähde, Pylvässali

Tavoite: Tutustua jungilaisen lähestymistavan perusnäkemyksiin kuvataideterapiassa ja kuvataidepsykoterapiassa

 

Tarkemmat tiedot esitteessä:  Sktpt ry – Lea Leino Jungilainen lähestymistapa kuvataidepsykoterapiassa (PDF)

*********************************************************************************************************************************

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan psykiatrian osasto ja psykologian oppiaine järjestävät

PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN JA KUVATAIDEPSYKOTEAPIAN KOULUTUSOHJELMAN 100 op, v. 2022-2026.

Tiedotamme hakumenettelystä myöhemmin. 

https://www2.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/uudet-koulutusohjelmat-haussa-vuonna-2022

*********************************************************************************************************************************

SUOMEN KUVATAIDEPSYKOTERAPIA RY:N 45-VUOTISJUHLAJULKAISUN
LUENTOSARJA
Suomen Kuvataidepsykoterapia ry järjestää luentosarjan vuonna 2020 julkaisemansa
45-vuotisjuhlajulkaisun artikkeleiden pohjalta. Kouluttajina toimivat artikkeleiden
kirjoittajat.
MUSTA AURINKO
– Mietteitä kuvallisesta symboliikasta
Kouluttaja: FM, psykologi, koulutuspsykoanalyytikko,
koulutuslastenpsykoterapeutti Liisa Wahlbeck
Paikka: Zoom-etäkoulutus
Aika: Lauantai 25.9.2021 klo 12.00–13.30,

Klo 12.00–13.00 luento – luennossaan Liisa Wahlbeck esittelee kuvamateriaalia, jota ei ole hänen artikkelissaan

Klo 13.00–13.30 keskustelu

Sktpt ry luento Liisa Wahlbeck Musta aurinko 25.9.2021 (PDF)

*********************************************************************************************************************************

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n 45-vuotisjuhlajulkaisu on nyt tilattavissa! 

Tiedot aikaisemmista Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n julkaisuista ks.http://www.suomenkuvataidepsykoterapia.fi/julkaisut/

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n jäsenien keskusteluryhmä suljettu Facebook-keskusteluryhmä perustettu jäsenistölle (07/20)

Terapiapalvelut-palstalla löytyvät seuraavat luettelot:

Yksityisiä kuvataidepsykoterapia- ja kuvataideterapiapalveluja
Kuvataidepsykoterapeutti- ja kuvataideterapeuttiluettelo Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n myöntämän nimikkeen saaneista.

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n esite