Ajankohtaista

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan psykiatrian osasto ja psykologian oppiaine järjestävät

PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN JA KUVATAIDEPSYKOTEAPIAN KOULUTUSOHJELMAN 100 op, v. 2022-2026.

Tiedotamme hakumenettelystä myöhemmin. 

https://www2.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/uudet-koulutusohjelmat-haussa-vuonna-2022

***************************************************************************

SUOMEN KUVATAIDEPSYKOTERAPIA RY:N 45-VUOTISJUHLAJULKAISUN
LUENTOSARJA
Suomen Kuvataidepsykoterapia ry järjestää luentosarjan vuonna 2020 julkaisemansa
45-vuotisjuhlajulkaisun artikkeleiden pohjalta. Kouluttajina toimivat artikkeleiden
kirjoittajat.
MUSTA AURINKO
– Mietteitä kuvallisesta symboliikasta
Kouluttaja: FM, psykologi, koulutuspsykoanalyytikko,
koulutuslastenpsykoterapeutti Liisa Wahlbeck
Paikka: Zoom-etäkoulutus
Aika: Lauantai 25.9.2021 klo 12.00–13.30,

Klo 12.00–13.00 luento – luennossaan Liisa Wahlbeck esittelee kuvamateriaalia, jota ei ole hänen artikkelissaan

Klo 13.00–13.30 keskustelu

Sktpt ry luento Liisa Wahlbeck Musta aurinko 25.9.2021 (PDF)

***************************************************************************

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n 45-vuotisjuhlajulkaisu on nyt tilattavissa!

Tiedot aikaisemmista Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n julkaisuista ks.http://www.suomenkuvataidepsykoterapia.fi/julkaisut/

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n jäsenien keskusteluryhmä suljettu Facebook-keskusteluryhmä perustettu jäsenistölle (07/20)

Terapiapalvelut-palstalla löytyvät seuraavat luettelot:

Yksityisiä kuvataidepsykoterapia- ja kuvataideterapiapalveluja
Kuvataidepsykoterapeutti- ja kuvataideterapeuttiluettelo Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n myöntämän nimikkeen saaneista.

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n esite