Yhdistys

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n tarkoituksena on edistää kuvataidepsykoterapiaa ja kuvataideterapiaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kuvataidepsykoterapian ja kuvataideterapian koulutusohjelmia ja -tilaisuuksia, edistää alan tutkimusta, toimittaa julkaisuja, tekee esityksiä ja antaa asiantuntijalausuntoja viranomaisille.

Mitä kuvataidepsykoterapia ja kuvataideterapia ovat?

Kuvataidepsykoterapia ja kuvataideterapia ovat terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Molemmissa terapiamuodoissa vuorovaikutus asiakkaan ja terapeutin välillä tapahtuu yhdistämällä kuvallinen ja sanallinen ilmaisu: mielikuvat saavat visuaalisen hahmon kuvataiteen menetelmillä.

Tarkoituksena on edesauttaa asiakkaan tunteiden ja ajatusten käsittelykykyä kuvallisia tuotoksia tekemällä, katsomalla ja niistä keskustelemalla. Mielikuvien kuvallisen esittämisen on todettu edistävän tunteiden ja ajatusten sanoiksi pukemista. Taideilmaisua sisältävässä terapiasuhteessa aktivoituu usein erityislaatuista luovuutta, joka edesauttaa psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisää henkilön kykyä itsetutkisteluun ja siten mahdollisuutta vaikuttaa oman elämänsä ratkaisuihin. Myös taidevälineillä, taideprosessilla ja taidetuotoksella on terapeuttisia merkityksiä.

Kuvataidepsykoterapia on yleensä pitkäkestoisempaa ja tiiviimpää kuin kuvataideterapia ja mahdollistaa siten syvemmän itsetutkiskelun ja itsetuntemuksen.

Kuvataidepsykoterapiaa ja kuvataideterapiaa voidaan toteuttaa kaikkien keskeisten psykoterapian teoriasuuntausten mukaisesti. Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n lähestymistapa on pääsääntöisesti psykodynaaminen. Kliinisen kokemuksen mukaan psykodynaaminen kuvataidepsykoterapia ja kuvataideterapia ovat vaikuttavia hoitomuotoja, mistä on myös tutkimuksellista näyttöä.

Kuvataidepsykoterapia ja kuvataideterapia soveltuvat kaikkien ikäryhmien ja erilaisista psyykkistä, psykososiaalisista, psykosomaattista ja neurologisista ongelmista kärsivien hoito- ja kuntoutusmenetelmiksi.

Niitä toteutetaan yksilö-, ryhmä- ja perheterapiana. Kuvataidepsykoterapia- ja kuvataideterapialähtöisiä menetelmiä voidaan myös soveltaa ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä ja työnohjauksessa.

Kuvataidepsykoterapia

Kuvataidepsykoterapiaa toteutetaan itsenäisenä hoitomuotona erityisesti yksityissektorilla, ja siihen voi saada Kelan myöntämää kuntoutustukea. Ks. www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia Kuvataidepsykoterapeutilla on vähintään erityistason psykoterapeuttikoulutus ja Valviran myöntämä psykoterapeuttinimike sekä kuvataidepsykoterapian täydennyskoulutus.
Luettelo Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n myöntämän kuvataidepsykoterapeutti-nimikkeen saaneista (aikaisemmin taidepsykoterapeuttinimike) Ks. www.suomenkuvataidepsykoterapia.fi/terapiapalvelut

Kuvataideterapia

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n määrittämää kuvataideterapiaa toteuttaa kuvataideterapeuttikoulutuksen suorittanut ammattihenkilö, jolla on soveltuva, yleensä sosiaali- tai terveydenhuollon pohjakoulutus. Kuvataideterapiaa toteutetaan pääsääntöisesti julkisen sektorin hoito- ja kuntoutusyhteisöissä osana muuta psykiatrista ja somaattista hoitoa ja kuntoutusta.

Luettelo Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n myöntämän kuvataideterapeutti-nimikkeen saaneista (aikaisemmin taideterapeutti-nimike) www.suomenkuvataidepsykoterapia.fi/terapiapalvelut

Sktpt ry ammattieettiset ohjeet 10.6.2023

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n säännöt

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Kansainvälinen toiminta

Yhdistys on AATA:n (The American Art Therapy Association) ja BAAT:n (The British Association of Art Therapists) jäsen. Yhdistys tekee yhteistyötä myös pohjoismaisten taideterapiayhdistysten kanssa.